Χτίζοντας την εταιρική ψηφιακή ταυτότητα (corporate digital identity) στο δικτυακό τόπο (website)

typografikamelania
Δείτε πως κατασκευάζονται τα τυπογραφικά μελάνια!
Απρίλιος 25, 2018
BLOG
Εικαστικά με τον κ. Φούλη
Μάιος 5, 2018

Χτίζοντας την εταιρική ψηφιακή ταυτότητα (corporate digital identity) στο δικτυακό τόπο (website)

LOGO BLOG

LOGO BLOG

Γράφει ο Πανόπουλος Αναστάσιος,
Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Κατάκτησης της αγοράς Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ένα από τα βασικά εργαλεία επικοινωνίας σε ένα ψηφιακό περιβάλλον το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του διαδικτύου να διακρίνουν αλλά και να επιλέγουν μεταξύ οργανισμών είναι η εταιρική ψηφιακή ταυτότητα. Αρκετά στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας που χρησιμοποιούνται στο φυσικό κόσμο από τις επιχειρήσεις μπορούν να μεταφερθούν, μιας και υπάρχει η απαραίτητη συμβατότητα, και στον ψηφιακό κόσμο.

Τα στοιχεία αυτά είναι κρίσιμα από επικοινωνιακής σκοπιάς μιας και κατ’ αναλογία με την προσωπική μας ταυτότητα επιτρέπουν:
α) την εξακρίβωση
β) την αυθεντικότητα
γ) την αναγνώριση και
δ) την καλλιέργεια εμπιστοσύνης μεταξύ επιχείρησης και επισκεπτών του δικτυακού τόπου.

Χτίζοντας την εταιρική ψηφιακή ταυτότητα στο δικτυακό τόπο.

Ίσως το πιο κρίσιμο στοιχείο όπως άλλωστε και στην ταυτότητά μας είναι το όνομα του οργανισμού. Ειδικά μάλιστα στο ψηφιακό περιβάλλον αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία αφού δεν αποτελεί μόνο στοιχείο με επικοινωνιακή διάσταση όπως στο φυσικό κόσμο αλλά ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του οργανισμού και άρα να αποτελέσει βασικό στοιχείο πλοήγησης και εύρεσής του. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου το όνομά του «typografos» ταυτόχρονα περιγράφει τη λειτουργία του οργανισμού αλλά είναι και εύκολο να συνδυαστεί με εξαιρετικές πιθανότητες ανάκλησής του με τη διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να τον αναζητήσει.


Επιπλέον το όνομα/διεύθυνση συμπληρώνεται από τα εταιρικά χρώματα και το λογότυπο που χρησιμοποιεί ο οργανισμός στο ψηφιακό περιβάλλον. Η οπτική υπενθύμιση των εταιρικών αυτών στοιχείων μπορεί να ενισχύσει την αναγνώριση και την υπενθύμιση του οργανισμού. Πάλι αν εξετάσουμε την περίπτωση του «typografos» θα δούμε τη χρήση στην πράξη των οπτικών αυτών χαρακτηριστικών.

 

 

 

 

Άλλα σημαντικά στοιχεία εταιρικής ταυτότητας που μπορούν να βελτιώσουν την επικοινωνία με τους χρήστες ενός δικτυακού τόπου είναι η χρήση φωτογραφιών αλλά και η αναφορά ημερομηνίας ίδρυσης/δραστηριοποίησης ειδικά όταν υπάρχει ένα ικανό χρονικό πλαίσιο λειτουργίας. Η προβολή των στοιχείων αυτών επιτρέπει την καλλιέργεια εμπιστοσύνης μεταξύ οργανισμού και κοινού αφού με τις φωτογραφίες μπορούν στοιχεία του φυσικού κόσμου να προβληθούν σε ψηφιακό περιβάλλον ενισχύοντας την αίσθηση ύπαρξης και λειτουργίας του οργανισμού αλλά και η αναφορά ημερομηνίας δραστηριοποίησης, όταν αυτή για παράδειγμα ξεπερνάει το ένα έτος, εκπέμπει μηνύματα σταθερότητας, εμπιστοσύνης και συνεχούς λειτουργίας.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν βασικά συστατικά για την δημιουργία και την ενίσχυση των σχέσεων του δικτυακού τόπου ενός οργανισμού και του κοινού του.